Vítám Vás na webu odhadů a znaleckých posudků. Jsem připraven pro Vás v krátkých termínech vypracovat znalecký posudek, odhady majetku a provést ocenění movitého majetku.

Obraťte se na mne vždy, když budete potřebovat kvalifikovaný znalecký posudek nebo ocenění Vašeho majetku.


Jsem soudním znalcem jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne: 24. 6. 1993, č.j. 2382/93 Kz, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady movitostí. a motorových vozidel

Nabízím vypracování znaleckých posudků osobních, dodávkových a nákladních vozi-del, autobusů, motocyklů, traktorů, přívěsů, návěsů, speciálních automobilů včetně veteránů.

Znalecké posudky jsou vyhotoveny nestranně, v nejvyšší kvalitě, v krátkých termí-nech a tištěny na velmi kvalitním papíru.

Standardně je vyhotoven ve dvou originálech ( v případě potřeby je možné dodat i jakýkoliv jiný počet).

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů znaleckých posudků, tak informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb.

Znalecké posudky vypracovávám z kteréhokoliv právního účelu, např.

stanovení výše majetkové újmy způsobené dopravní nehodou, resp. pojistnou událostí, vyřazení vozidla z majetku firmy nebo vklad do firmy,

koupě nebo prodej

ocenění pro dědické řízení

ocenění pro rozvodové řízení

ocenění pro finanční a celní úřady

ocenění pro zpětný leasing

ocenění při transformaci společnosti

vyčíslení výše majetkové újmy na vozidlechTomáš Skanderatel : + 420 774 871 544

e-mail    znalec.info@seznam.cz